Tin tức chung

Hình của Administrator FAA
QUÊN MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP
Bởi Administrator FAA - Sunday, 19 August 2018, 1:53 PM
 
1. Hệ thống học tập trực tuyến của khoa Kế toán - Kiểm toán sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu từ hệ thống đăng ký học phần.

2. Trường hợp sinh viên quên mật khẩu, vui lòng bấm vào đường link "Bạn quên kí danh hoặc mật khẩu?" dưới phần nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi các em điền mã số sinh ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(180 từ)
 
Hình của Administrator FAA
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN
Bởi Administrator FAA - Saturday, 28 July 2018, 12:46 AM
 

Hệ thống học tập trực tuyến là một trong các giải pháp tiên tiến do khoa Kế toán - Kiểm toán áp dụng nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý học tập, giúp đỡ sinh viên học tập theo đúng lịch trình, đảm bảo chất lượng sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp.

Chúc các em học tập tốt.

Trân trọng,

Ban quản trị hệ thống học tập trực tuyến.