Tin tức chung

Hình của Administrator FAA
HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP
Bởi Administrator FAA - Wednesday, 27 January 2021, 10:47 AM
 
1. Hệ thống học tập trực tuyến của khoa Kế toán - Kiểm toán sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu là mã số sinh viên cho lần đăng nhập đầu tiên

2. Trường hợp sinh viên chưa đăng nhập được,  các em vui lòng điền thông tin vào mẫu dưới đây, tài khoản của các em sẽ được đổi mật khẩu trùng với mã số sinh viên sau 24 tiếng

https://goo.gl/forms/roXNli1nbtI19Pat1

Chúc các em học tập tốt.

Ban quản trị. 
Hình của Administrator FAA
HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT KHÓA HỌC BẰNG MÃ GHI DANH
Bởi Administrator FAA - Friday, 4 September 2020, 2:19 PM
 

SINH VIÊN THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN TRONG FILE ĐÍNH KÈM

Hình của Administrator FAA
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN
Bởi Administrator FAA - Saturday, 28 July 2018, 12:46 AM
 

Hệ thống học tập trực tuyến là một trong các giải pháp tiên tiến do khoa Kế toán - Kiểm toán áp dụng nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý học tập, giúp đỡ sinh viên học tập theo đúng lịch trình, đảm bảo chất lượng sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp.

Chúc các em học tập tốt.

Trân trọng,

Ban quản trị hệ thống học tập trực tuyến.