Tin học ứng dụng ngành kế toán

Khóa học giúp sinh viên phát triển kỹ năng sử dụng phần mềm Microsoft Excel vào trong chuyên ngành kế toán.