Tin tức chung

Tài liệu hướng dẫn thực tập doanh nghiệp và khóa luận tốt nghiệp

 
Picture of Administrator FAA
Tài liệu hướng dẫn thực tập doanh nghiệp và khóa luận tốt nghiệp
by Administrator FAA - Wednesday, 21 August 2019, 2:25 PM
 

Sinh viên tải tài liệu hướng dẫn thực tập doanh nghiệp và khóa luận tốt nghiệp tại đây.

Tài liệu gồm:

1. Thực tập doanh nghiệp 1      download

2. Thực tập doanh nghiệp 2      download

3. Khóa luận tốt nghiệp.            download