Tin tức chung

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

 
Picture of Administrator FAA
HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP
by Administrator FAA - Wednesday, 27 January 2021, 10:47 AM
 
1. Hệ thống học tập trực tuyến của khoa Kế toán - Kiểm toán sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu là mã số sinh viên cho lần đăng nhập đầu tiên

2. Trường hợp sinh viên chưa đăng nhập được,  các em vui lòng điền thông tin vào mẫu dưới đây, tài khoản của các em sẽ được đổi mật khẩu trùng với mã số sinh viên sau 24 tiếng

https://goo.gl/forms/roXNli1nbtI19Pat1

Chúc các em học tập tốt.

Ban quản trị.