Tin tức chung

QUÊN MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

 
Picture of Administrator FAA
QUÊN MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP
by Administrator FAA - Sunday, 19 August 2018, 1:53 PM
 
1. Hệ thống học tập trực tuyến của khoa Kế toán - Kiểm toán sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu từ hệ thống đăng ký học phần.

2. Trường hợp sinh viên quên mật khẩu, vui lòng bấm vào đường link "Bạn quên kí danh hoặc mật khẩu?" dưới phần nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi các em điền mã số sinh viên vào mục tên đăng nhập, hệ thống sẽ gửi email đến thư điện tử em đã đăng ký với phòng đào tạo. Các em vui lòng kiểm tra trong hộp thư (Inbox)  hoặc trong hộp Tin rác (Spam) link khôi phục mật khẩu.

3. Trường hợp email đăng ký với phòng đào tạo không đúng hoặc không còn sử dụng, hay không nhận được email khôi phục mật khẩu, các em vui lòng điền thông tin vào mẫu dưới đây, tài khoản của các em sẽ được đổi mật khẩu trùng với mã số sinh viên sau 22h00 cùng ngày.

https://goo.gl/forms/roXNli1nbtI19Pat1

Chúc các em học tập tốt.

Ban quản trị.