Tin tức chung

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT KHÓA HỌC BẰNG MÃ GHI DANH

 
Picture of Administrator FAA
HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT KHÓA HỌC BẰNG MÃ GHI DANH
by Administrator FAA - Friday, 4 September 2020, 2:19 PM
 

SINH VIÊN THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN TRONG FILE ĐÍNH KÈM